Реч уредника – ментора

Добро дошли на наш сајт и онлајн школски лист!

Новинарска секција почиње рад из потребе за бољом обавештеношћу ученика, запослених и свих заинтересованих. Настала је из савремене потребе за ефикасним протоком информација, а потом и из потребе за простором који припада ученицима, њиховом школском животу, интересовањима и из потребе за ваљаном и сврсисходном ваннаставним активношћу, удовољавајући и захтевима ученика савременог доба. Онлајн школски лист треба да обогати школски живот. Пратићемо дешавања у школи и у граду (културна, спортска, друштвена, рад секција, такмичења итд.),  учинити информације лако и брзо доступним.  Неговаћемо креативно и слободно изражавање и у интересовањима и у писању; јачати медијску писменост; успостављати корелативне везе са наставним садржајима, али и ваннаставним; бавићемо се разноликим темама за које су ученици заинтересовани; трудићемо се да постављамо ваљане културолошке, образовне и васпитне стандарде и исказујемо свој став.

У свему овоме сарађују ученици и њихови професори. Неометан и ефикасан рад сајта под будним је оком нашег информатичког уредника, професора Наташе Пантовић.

Ово је простор који припада вама, драги ученици, слободан простор у који можете сви да се укључите. Сви сте добродошли!

До следећег читања
Ваш уредник-ментор
Сања Перовановић, проф. српског језика и књижевности

Advertisements